Statistik Pembaca

Mengenai Saya

Selasa, 25 September 2012

Nota 1 - Empat Langkah Menulis Rumusan

Empat Langkah Menulis Rumusan:

Langkah Pertama

·        Baca arahan:

Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah menangani masalah buli dan  kesan-kesan yang dialami oleh mangsa buli apabila masalah ini berlarutan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Langkah Kedua
·        Mengenal pasti kata kunci yang pertama dan kedua.
·        Kata kunci pertama – langkah-langkah menangani masalah buli.
(Kemudian, menukarkan kata kunci pertama kepada perkataan yang sinonim)
Kata Kunci
Perkataan Sinonim
Punca-punca
sebab-sebab, faktor-faktor
Kesan-kesan
akibat, implikasi, impak, natijah
Langkah-langkah
cara, kaedah, usaha, strategi, tindakan, antidot
Kebaikan
faedah, manfaat, keistimewaan, kepentingan, keuntungan, kelebihan
Keburukan
kelemahan, kekurangan, kepincangan, kerugian, masalah, kesan negatif
Peranan
fungsi, tanggungjawab, tugas
Sumbangan
jasa, bakti
Kekangan
halangan, masalah, kesulitan, rintangan, cabaran
Ciri-ciri
kriteria
Fenomena
keadaan, situasi

·        Kata kunci kedua – kesan-kesan yang dialami oleh mangsa buli apabila masalah ini berlarutan.
(Tidak perlu menukarkan kata kunci kedua kepada perkataan yang sinonim)

Langkah Ketiga
·        Baca petikan sambil mengenal pasti 6 isi tersurat (kata kunci yang pertama).
·        Memikirkan 2 isi tersirat (kata kunci yang kedua).

Langkah Keempat
·        Menulis sebuah rumusan yang lengkap yang mempunyai 4 perenggan.
Perenggan 1
Pendahuluan
Menukarkan kata kunci pertama dengan perkataan yang sinonim dengannya:
Petikan membincangkan cara-cara menangani masalah buli.
Perenggan 2
Isi tersurat
Mencari 6 isi tersurat yang terdapat dalam petikan:
Langkah 1 –
Langkah 2 –
Langkah 3 –
Langkah 4 –
Langkah 5 –
Langkah 6 –
Perenggan 3
Isi tersirat
Memikirkan 2 isi tersirat (isi tersirat ini tidak terdapat dalam petikan):
Kesan 1 –
Kesan 2 –
Perenggan 4
Penutup
Menulis kesimpulan yang mengandungi cadangan positif dan kesan positif:
Kesimpulannya, …(cadangan positif)…agar/supaya/demi…(kesan positif)